Van Koers naar Kompas

Het Kompas geeft richting en ruimte

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat je laten leiden door strategische plannen met een looptijd van vier jaar niet verstandig is in een veranderlijke en complexe omgeving. Ondanks het ontbreken van een plan daarvoor zijn we heel goed in staat geweest om met alle uitdagingen van lerarentekort en pandemie zo goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen. Sterker nog: er is heel veel geleerd en we zijn misschien wel flexibeler geworden.

De kern van dat succes is dat we kunnen vertrouwen op ons pedagogische innerlijke kompas en dat we daarmee onszelf en de kinderen op koers houden in moeilijke tijden. Ook de sterke samenwerking tussen de scholen en het bestuur van Spaarnesant is een belangrijke factor in ons succes.

Met ons nieuwe Kompas gaan we in de komende jaren die kwaliteit uitbouwen. We willen onze flexibiliteit en ons leervermogen graag versterken en onze beweeglijkheid niet inperken door vaststaande plannen. Door met elkaar in gesprek te blijven over de bedoeling van onderwijs (onze pedagogische opdracht) en door onze keuzes daarop te baseren versterken we ons verder om de juiste keuzes te blijven maken in een veranderlijke omgeving.

We zouden het prachtig vinden als het kompas onze motivatie om te blijven nadenken over wat het beste is voor de kinderen versterkt, dat we alert blijven op wat er om ons heen gebeurt en vanuit onze pedagogische opdracht en onze kernwaarden de beste keuzes blijven maken.

Bekijk de video

De pedagogische opdracht

Gelukkige kinderen

Het is onze overtuiging dat de dagelijkse ervaring van kinderen op onze scholen een belangrijke motor is voor hun ontplooiing, vorming en voorbereiding op de toekomst. Gelukkige kinderen leren beter. We weten dat de onderwijsmensen van Spaarnesant voor deze pedagogische opdracht dagelijks hard werken.

Met het nieuwe kompas wil het bestuur alle mensen van Spaarnesant uitnodigen om deze pedagogische opdracht te koesteren en te blijven bespreken of wat we doen bijdraagt aan onze pedagogische opdracht. Durven experimenteren, vragen blijven stellen, onderzoekend kijken naar de dagelijkse praktijk en daarmee de complexiteit van het onderwijs omarmen hoort daarbij.

Download boekje

Het Kompas

In het Kompas staat de missie van Spaarnesant, onze visie op onderwijs, de pedagogische opdracht die het bestuur zichzelf geeft en de strategische ijkpunten en kernwaarden die het bestuur belangrijk vindt. Het kompas geeft daarmee richting, maar biedt ook de ruimte om te blijven nadenken over wat er echt toe doet.

Het kompas is een uitnodiging aan iedereen binnen Spaarnesant om te blijven ontwikkelen in een veranderlijke en complexe omgeving. We hebben laten zien dat we nieuwe uitdagingen aankunnen. We hopen dat het kompas helpt het vertrouwen daarin te versterken.

Waarom is openbaar onderwijs belangrijk?

Kernwaarden van Spaarnesant

Ik ben integer

Ik ben betrouwbaar en transparant in mijn handelen: ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Zo zorg ik voor een veilige leer- en werkomgeving en ben ik een voorbeeld voor mijn collega’s en mijn leerlingen.

Ik verbind

Ik treed ieder mens open en respectvol tegemoet. Ik verbind alle lagen in onze organisatie – leerlingen, ouders, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel – door met elkaar in gesprek te gaan. Samen verbinden we Spaarnesant aan samenwerkingspartners in de maatschappij. Verbinding maakt ons sterk: 1 + 1 wordt meer dan 2.

Ik blijf ontwikkelen

Ik ontwikkel mezelf en help anderen zichzelf te ontwikkelen. Door continu samen te verdiepen, verbreden en verbeteren, creëren we een inspirerende en betekenisvolle leer- en werkomgeving met volop ruimte voor innovatie en talentontwikkeling.

Ik toon lef

Ik ga creatief en moedig alle uitdagingen aan die horen bij het onderwijs. Ik maak onderwijs op maat en als dat nodig is, durf ik ook te pionieren. Dat doe ik samen met anderen. Ik stimuleer collega’s, leerlingen en ouders om initiatief te nemen en met elkaar te leren van onze keuzes.

Ik maak plezier

Plezier is de motor van mijn werk. Dat maakt me veerkrachtig en zorgt voor verbinding en loyaliteit, omdat anderen graag met mij samenwerken. Met plezier slaag ik beter in wat ik wil bereiken.

Scroll to top